IN MEMORY

OF THOSE YOUNG NADURIN

WHO LOST THEIR LIVES ON THE SEAS

THEY WERE MEN OF GREAT COURAGE

12 th. October 2006

WE SALUTE THEM

 

 

 

 

This page is dedicated to all Nadurin who sailed the seas to earn their living

nadurjana.com

Heliopolis - City of the Rising Sun

 

NEWS

Sunday Program of 13 April, 2014 Second Hour.

PRESS RELEASE

 

“M’hemmx imħabba akbar minn din, li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu” (Ġw 15:13). Din hija s-silta minn kliem Ġesu` li fuqha ġie ibbażat ‘Iċ-Ċenaklu Ħaj’ li propju f’dawn il-jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa ser ikun qed jitella` f’Dar Dun Franġisk Grima fi Triq it-Tiġrija n-Nadur.

Ambjentat f’post ta’ hemda f’bini qadim imdawwar b’imnadar kbar, meta wieħed iżur din l-attrazzjoni li titratta episodji mill-aħħar ikla tal-Mulej sal-Qawmien tiegħU, dak li jkun mill-ewwel jidħol f’ispirtu ta’ ġabra u riflessjoni li żmien il-Ġimgħa Mqaddsa joffri. Dan kollu flimkien man-natura u l-ambjent rustiku li l-gżira t’Għawdex taf toffri. F’din l-attrazzjoni qed tingħata attenzzjoni speċjali biex dan ‘Iċ-Ċenaklu Ħaj’ u dak kollu li hu marbut miegħu jkun skont ir-rit tradizzjonali Lhudi.

Fl-istess waqt li tkun qed għaddejja din l-attivita` f’dan l-istess post ser tittella` wirja ta’ oġġetti artistiċi marbuta propju mal-Ġimgħa l-Kbira. Id-dħul ta’ dan ‘Iċ-Ċenaklu Ħaj’ huwa b’xejn u wieħed jista` issegwi l-ħinijiet tal-ftuħ kif inhuma ippubblikati taħt. It-trasport pubbliku f’Għawdex joffri ukoll servizz lejn ‘Dar Dun Franġisk Grima’ fin-Nadur permezz tal-Karozzi tal-linja b’numru No 322.

Ċenaklu Ħaj


Ftuħ il-Ġimgħa
11 ta’April 2014: 8.00 p.m. sa 9.30 p.m.

Ħadd il-Palm
13 ta’ April 2014: 4.00 p.m. sa 9.00 p.m

Ħamis ix-Xirka
17 ta’ April 2014: 8.30 p.m. sa 11.00 p.m.

Il-Ġimgħa l-Kbria
18 ta’ April 2014: 9.30 a.m. sa 1.00 p.m.

Wirja
It-Tnejn 14 ta’ April 2014: 6.00 p.m. sa 9.00 p.m.
It-Tlieta 15 ta’ April 2014: 6.00 p.m. sa 9.00 p.m.
L-Erbgħa 16 ta’ April 2014: 6.00 p.m. sa 9.00 p.m.

FIDI TA’ POPLU
ATTRAZZJONIJIET MARBUTA MAL-ĠIMGĦA MQADDSA U DEVOZZJONIJIET OĦRA FIN-NADUR

IĊ-ĊENA TAS-SINJUR M.U.S.E.U.M Subien
Minn Ħadd il-Palm sal-Ġimgħa l-Kbira
Fost il-Ġimgħa: 6.00 p.m. – 9.00 p.m.
Sibtijiet u Ħdud: 9.30 a.m. – 11.30 a.m. u 3.00 p.m. – 5.00 p.m.
Ħamis ix-Xirka: 6.00 p.m. – 11.00 p.m.
Ġimgħa l-Kbira: 9.00 a.m. – 3.00 p.m. u 7.00 p.m. – 9.30 p.m.

MA’ KRISTU FIL-ĠRAJJA TAL-AKBAR IMĦABBA
“M’hemmx imħabba akbar minn din, li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu” (Ġw 15:13).
Ċenaklu Ħaj u W irja tal-Ġimgħa Mqaddsa
‘Dar Dun Franġisk Grima’, Triq it-Tiġrija, in-Nadur
Ċenaklu Ħaj
Ftuħ il-Ġimgħa: 11 ta’April 2014: 8.00 p.m. sa 9.30 p.m.
Ħadd il-Palm: 4.00 p.m. - 9.00 p.m
Ħamis ix-Xirka: 8.30 p.m. - 11.00 p.m.
Il-Ġimgħa l-Kbria: 9.30 a.m. - 1.00 p.m.
W irja
It-Tnejn 14 ta’ April 2014: 6.00 p.m. - 9.00 p.m.
It-Tlieta 15 ta’ April 2014: 6.00 p.m. - 9.00 p.m.
L-Erbgħa 16 ta’ April 2014: 6.00 p.m. - 9.00 p.m.

W IRJA TA’ ARTI SAGRA MARBUTA MAL-ĠIMGĦA MQADDSA

Għaqda Armar Triq Xandriku
Minn lejliet Ħadd il-Palm sa Sibt il-Għid
Fost il-Ġimgħa: 5.00 p.m. – 8.00 p.m.
Sibtijiet u Ħdud: 9.30 a.m. – 11.30 a.m. u 3.00 p.m. – 5.00 p.m.
Ħamis ix-Xirka: 6.00 p.m. – 11.00 p.m.
Ġimgħa l-Kbira: 8.30 a.m. – 11.30 a.m.. u 5.30 p.m. – 9.00 p.m.
Sibt il-Għid: 5.00 p.m. – 8.00p.m.
Ave Crux
Wirja ta’ Arti Sagra marbuta mal-Kurċifiss

‘Sala Joe Tabone’ Kunsill Lokali n-Nadur
Minn Ħadd il-Palm sa l-Għid il-Kbir. Ftuħ matul il-ġurnata kollha.
DEVOZZJONIJIET OĦRA
Pellegrinaġġ tad-Duluri l-Ġimgħa 11 ta’ April 2014 fis-6.00 p.m. Tberik tal-Palm il-Ħadd 13 ta’April 2014 fit-8.15 a.m. Ħasil tar-Riġlejn u Quddiesa
Solenni fil-Bażilika l-Ħamis 17 ta’ April 2014 fis-7.00 p.m. 7 Visti l-Ħamis 17 ta’ April 2014 filgħaxija u l-Ġimgħa 18 ta’ April 2014 filgħodu.
Adorazzjoni tas-Salib fil-Bażilika l-Ġimgħa 18 ta’ April 2014 fit-3.00 p.m. u Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira fis-6.00 p.m. Velja Solenni tal-Għid
il-Kbir fil-Bażilika s-Sibt 19 ta’ April 2014 fit-8.00 p.m. Purċissjoni ta’ Kristu Irxoxt il-Ħadd 20 ta’ April 2014 fid-9.15 a.m.

NADURIN WHO SAILED THE SEAS
Nadurjana.com wish to pay tribute to those young men who sailed the seas during the difficult times of war. As we will see many died by drowning when their ship was fire on and blown by German torpedoes. The toll was very big for Nadur, as our young men were courageous to sail at those difficult years of war. As we will see six Nadurin drowned on one ship alone the S. S. Newbury, three of them brothers. I hope that we all pay tribute to our men who lost their lives on the seas. We are proud of them for being so strong and courageous to face the seas and the enemy. May God bless them in heaven.
Salvu Falzon (tad-Duwi) was born on the 22 nd. of April, 1922. His parents were Mikieli and Marija nee Attard. His family lived at Ramla Road.
Salvu Falzon was a seamen on the S. S. Chelsea, a 4804 ton merchant ship. His ship was torpedoed on the 30 th. August 1940. There were two Nadurin on this ship, Salvu Falzon and his friend Guzeppi Falzon, both drowned. Salvu Falzon is the uncle of Peter Paul Portelli of Nadurjana.com
S. S. Chelsea
Guseppi Falzon (tal-Kakotta) He was born on the 17 th. January, 1917. His parents were Frencu u Marija nee Sammut. They lived in St. Blas Street. When he grew up he wanted to sail the seas like many of his friends. His ship S. S. Chelsea sank on the 30 th. August, 1940. He drowned with his friend Salvu Falzon.

Guzeppi Attard (tan-Nemes) Guseppi was born on the 13 th. December, 1905. His parents were Toni and Angela nee Bigeni

Toni and Angela had ten children. As we read on 3 brothers drowned on the S. S. Newbury. At 27 Guzeppi married Guzeppa Cordina from Nadur on the 15 th, October 1932. They had 3 children. They lived in St. James Street.

He was 36 when he drowned.

Koronatu Attard (tan-Nemes) was born on the 16 th. November, 1911. The family lived in Buskett Street. The three brothers lost their lives as the S. S. Newbury was torpedoed on the 15 th. September, 1941. It was Monday the feast of Our Lady of Sorrows and one can imagine what the family Attard felt when the news arrived.
S. S. Newbury

Karmnu Attard (tan-Nemes) was born on the 6 th. January, 1921. He was baptized on the next day by Archpriest Can. Anton Camilleri.

Guseppi the eldest wanted his brothers to be with him so he can look after them, something that is not allowed today. He was 20 when he drowned.

Pawlu Stellini (ta' Kawja) was born on the 22 nd. February 1905. His parents were Guzeppi and Tereza nee Attard. He was given the names of Peter Pawl but he used Paul as his name. At 23 he was already married to Marija nee Camilleri and had 3 girls and twins boys who died young.

He was 36 when he drowned on the S. S. Newbury.

Karmenu Pisani (tal-Qorru) was born on the 13 th. March, 1920. His parents were Toni and Marija nee Falzon. His family lived in Buskett Street.

He was 21 when his ship S. S. Newbury sank.

Frangisk Portelli (tac-Combos) Frangisku was born 10 th. December, 1914. The son of Anglu and Angela nee Bigeni. He also was on the S. S. Newbury that sank on the 15 th. September, 1941. He was 27 years old.

They were coming from Buenos Aires in Argentina on their way to England, when the tragedy happened.

Frangisku Portelli (tac-Cikkar) The Portelli family were made of Gusepp u Annunzjata nee Pisani and had 11 children. Frangisku was the 7 child in the family. He was born on the 15 July, 1916. As he grew older, he wanted to emigrate like his brothers and ended up in America. He was illegal there and he was reported, obviously he was deported back to Malta, The ship that he took back was Norwegian, Kosmos 11. On this ship there was an Naduri, he was Fredu Camilleri (tal-Kok). The ship was attacked just out side New York harbour and the ship had to be supported by another one.

After few day the illegal emigrants embarked on another ship, this time on the S. S. Barrwhin. When they were in the Atlantic Ocean, they were attacked and this time Frangisku drowned, while Fredu Camilleri survived to tell the whole ordeal.

Guzeppi Portelli (tac-Combos) was born on the 4 th. April, 1917. He was an illegal emigrant in the US. He was reported and deported back to Malta. He was on the tanker Sourabaya, when the tanker was torpedoed by a German submarine. Three was many that survived this tragedy but the enemy was not content and fired at the ship that had picked up the survivors from the tanker. Many more died from the second tragedy including Guseppi Portelli. Another Naduri on the ship Karmenu Muscat tal-Bilbel survived to tell the whole tragedy.

The tanker Sourabaya,

Koronatu Grima (tal-Parsotta) Born on the 7 th. November 1913. His parents were Karmnu and Rosa nee Muscat. His family lived in Grunju Street. He went to England to work and married a local girl Nelly nee Brian. They had one child.

He embarked the ship S. S. Ashbury, on the same ship there were another 3 Nadurin. It was Monday 8 th. January, 1945 when the rough seas caused the ship to sink.

Ganni Portelli (tac-Cimcem) Born on the 19 th. October, 1911. His parents were Pawlu and Marija nee Debrincat. He was given the names Ganni, Mikelangelo and Anton. His family lived in Ta' Said Street.

Ganni was married to Lily, an English women and they had no children when he sailed on the S.S. Hawkinge and drowned. On the ship there were two other Nadurin, Koronatu Farrugia tal-Ingliz and Karmnu Muscat ta' Popla.

Ganni was 30 when he drowned with 14 others from 31 on board.

Frangisku Muscat (ta' Culu) He was born on the 23 rd. March, 1918. His parents were Anglu and Marija nee Portelli. They lived in Wied ir-Rihan Street. His last voyage was on the merchant ship S.S. Ashbury. It was winter and the rough sea was the cause of the ship to sink, on the 8 January 1945. He was 27 when he drowned, most of the sailors drowned with him.

Leli Said (ta-Silga) He was the youngest of 12in the family. His parents were Salvu and Ganna nee Attard. He was born in hospital in Rabat and baptized immediately at St. George Church, as he was in danger of dying. The Said family lived in Church Street.

On the 17 th. May, 1939, only 19 years old left home to look for work on the ships together with his brother Pupull. His last voyage was on the ship S.S. Knitsley. On the 12 th. December, 1942 an E-Boat fired a torpedo at the ship and sank it. He was 22 when he drowned..

Saverju Muscat (ta-Frencu tad-Dika) He was born on the 8 th. May, 1911. He was named Frangisku Saverju. His parents were Frencu and Karmena nee Sacco.

His last voyage was on the S.S. Lock Ranza a 4958 ton merchant ship. They were bombed by an enemy plane, on the 3 February, 1942. Saverju died during the attack.

 

Guzeppi Attard (ta' Kurun tad-Dobra) He was born on the 11 th. June, 1886. His parents were Koronatu and Marija nee Attard. His family lived in Xandriku Street. His last voyage was on the merchant ship S.S. Thomas Walton. On this ship there were 34 seamen.

On the 7 th. December, 1939 the ship was hit by a torpedo and sank. Guzeppi was 53 years when he drowned.

Felic Bigeni (ta' Portodu) He was born on the 10 th. September, 1909. His parents were Frangisku and Marija nee Grima. His family lived in Xandriku Street. He married Marijanna nee Scicluna from Ghajnsielem at the age of 21.

His business was buying animals and birds such as chicken etc. He was killed on a merchant boat owned by Emanuel Hili from Nadur, when they were attacked by 3 German planes near the Dragonara in the vicinity of tas-Sliema. Pawlu Muscat tas-Smin from Nadur survived the attack.

Guseppi Camilleri (ta' Guzi tan-Nonu) Born on the 26 December, 1919. His parents were Mikieli and Tereza nee Buttigieg. His family lived in Church Street.

He emigrated to England like many of his friends. He married an English girl, Ellen from Middlesbrough and he lived in Manchester. He had a daughter named Colina and worked on merchant ships.

His last voyage was on the S.S. Empire Barracuda. On Monday 15 th. December, 1941 his ship was attacked by a submarine and sank. He was 22 years old when he drowned.

Karmenu Cassar (ta' Brajgu) He was born on the 10 th. June, 1918. His parents were Ganni and Marija nee Bartolo. His family lived in St. Peter and Paul Square.

When in England he married, Myra a girl from Cardiff. On the day of the birth of his first child, a daughter, he was called to embark on the S.S. Ashbury. The ship sank in rough weather just after they left the shores of Scotland on the 8 January, 1945. Karmenu was 27 years when he drowned with another 3 from Nadur.

Toni Cauchi (ta' Bezger) Born on the 29 May, 1912. Son of Guzepp and Rozarja nee Muscat, They lived in Grunju Street. At 25 Toni married Guzeppa Debono from Nadur on the 21 October, 1937. They had two children Marija and Salvu and lived in Qala Road.

Toni was a sailor on a merchant boat that sailed between Malta and Gozo. One day the boat hit a mine near the Dragonara and sank. Toni was killed with the explosion. He was 29 years old.

Koronatu Farrugia (tal-Ingliz) Born on the 26 th. February, 1917, son of Salvu and Marija nee Cordina. They lived in St. John St. corner with Grunju Street.

Koronatu was in Cardiff with Karmnu Muscat ta' Popla when they registered to embark the merchant ship S.S. Hawkinge on the 21 st. July, 1941. On the ship there was another Naduri, Ganni Portelli tac-Cimcem. On Tuesday 29 th. July, 1941 the ship was hit by a German submarine.

Koronatu died at 24 years old. Karmnu Muscat ta' Popla survived with another 15 sailors.

Koronatu Cauchi (ta' Bezger) Born on the 21 November, 1914.His God parents were Salvu Attard and Karmena Cauchi, he was given the names of Koronatu, Karmenu and Pietru Pawl.

He left Malta to work on the ships His last voyage was on the S.S. Llanern a 4966 ton merchant ship. On Wednesday 26 February, 1941 as they were in the Atlantic Ocean they were bombed by German planes and sank. Koronatu was 27 years old.

Salvu Farrugia (ta' l-Iskiter) Born on the 15 th. January, 1908. His parents were Ganni and Tereza nee Muscat. They lived in St. John Street.

Salvu like many other Nadurin went to England to work and embarked the S.S. Harcolo. While they were in the River Thames a magnet mine came up from the bottom and blew up, causing a big hole in the bottom of the ship. Salvu died from the explosion. He was 32 years old.

Ganni Grima (tal-Baqqa) He was born on the 7 th. March, 1919 and his parents were Cikku and M'Assunta nee Muscat. They lived in St. James Street.

He worked as an able seaman on the S.S. Lancastrian Prince a 1914 ton ship. The ship sank on Sunday 11 th. April, 1943. Ganni was 24 years old.

Guzeppi Vella (tal-Bekkis) Born on the 14 th. December, 1890. His parents were Mikieli and Karmena nee Farrugia. They lived in Madre Gemma Camilleri Street. When he was 29 years old he married Katerina nee Camilleri from Nadur. They had five children.

He had emigrated to America but he returned home and opened a taxi business, but he went back oversea and this time he embarked on the S.S. Ashbury. He drowned with four other Nadurin in rough seas on the 8 th. January, 1945. just few months before the end of World War 11.

Frangisku Spiteri (ta' Pulitu) Born in Xaghra on the 22 nd .January, 1911. On the 29 th. January, 1938, at 27 years old, he married Karmena nee Azzopardi from Nadur. They had one child and named him Guzi.

Frangisku was working with the Royal navy on the aircraft carrier H.M.S. Glorious. German Vice Admiral Wilhelm Marschall ignored the orders of his superiors and chased the English ships. On the 8 th. June 1940 he sank a tanker and the ship Orama who was carrying soldiers. Few hours later he torpedoed the H.M.S. Glorious.

Frangisku Spiteri was 29 years old when he was killed. There were 32 Maltese sailors on the aircraft carrier.

Koronatu Muscat (ta' Popla) Born on the 12 th. February, 1915. His parents were Salvu and Angela nee Grima. His family lived in St. John's Street.

His last voyage was on the merchant ship S.S. Thorold. On Thursday 22 nd. August, 1940 his ship was bombed by German planes and sank. Koronatu was 25 years old. Two sailors from Nadur survived the tragedy, they were Leli Portelli tac-Cikkar and Anglu Tabone tal-Barmil.

H.M.S. Glorious

Anglu Attard (tal-Kumpar) Born on the 13 th. November, 1911. His parents were Guzepp and Karmena nee Hili. His family lived in Hanaq Street.

At 24 years old, he married Marie rosa Buttigieg on the 13 th. July, 1935. They had 2 daughters. His last voyage on a merchant ship was on the S.S. Fort McMurray, he embarked on it from London. He became sick and was taken to hospital in Gibraltar. He died almost a year later on the 12 th. february, 1946, aged 35 years old.

Toni Portelli (ta' Forfora) He was born on the 16 th. April, 1918. His parents were Mikieli and Margerita nee Muscat. They lived in St. Blas Street.

He emigrated to England where he embarked on ships, but he became ill and was taken to hospital in England, were he spent six months. He died in hospital age 25 years old, on Tuesday 25 th. May, 1943.

Guzeppi Portelli (tat-Taljan) Born on the 14 th. November, 1913. His parents were Salvu and Grezzja nee Sacco. His family lived in Ramla Road. Although his family are known as (tat-Taljan) actually they are decedent (tas-Sultan). At 25 years old he married Pawla Mejlaq from Nadur.

From this marriage they had a daughter which was named Marija. His last trip was on a Norwegian ship S.S. Atland. His ship sank on the 25 th. March, 1943, and Guzeppi drowned. His body was found and buried in Glasgow, Scotland.

Mikieli Cini (ta 'Cini) Born on the 11 th. July, 1921. His parents were Frencu u Karmena nee Grech. His family lived in Telegraph Street. At 18 years old he married Emanuela Cascun on the 12 th. August, 1939. The marriage took place at the Collegiate church of Nadur and the celebrant was Archpriest Guzepp Cassar.

His last voyage was on the S.S. Nyanza that it was on its way to Brazil but Mikieli got sick and in Rio de Janeiro, he was taken to hospital were he died on Saturday, 26 February, 1944, he was 23 years old.